Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej  na rok szkolny 2016/2017 zostanie wywieszona
 w dniu 18 marca 2016 r. na drzwiach wejściowych szkoły.

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do klasy pierwszej zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do szkoły 

w dniach od 18.03.2016r. do 23.03.2016r. do godz.15.30 oraz poinformowaniu pozostałych wskazanych we wniosku szkół o rezygnacji. 

Brak złożonego pisemnego oświadczenia woli w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole

Do pobrania: