SZKOLNY „KLUB WIEWIÓRKA” ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS 0-III DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

„ZDROWE ZĘBY – PIĘKNY UŚMIECH”

 

  Klub wiewiórka przez cały rok szkolny prowadzi działania nawiązujące do higieny jamy ustnej, dbałości o stan uzębienia, prawidłowego czyszczenia zębów, systematycznych, profilaktycznych wizyt u dentysty oraz właściwego odżywiania. Jako podsumowanie zdobytej wiedzy zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Regulamin

Cele konkursu

Profilaktyka próchnicy.

Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej.

Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych -zdrowa dieta a zdrowe zęby.

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.

Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności uczniów.

1.                  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 III.

2.                Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

3.                Autorem pracy może być tylko jeden uczeń

4.                Wymagania: płaski format,A4, A3, technika dowolna.

5.                Prace oceniać będzie jury.

6.                Każda praca plastyczna powinna być opisana(w widocznym miejscu) -imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

7.                Przesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z:akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych,zgodą na prezentowanie pracy plastycznej.

8.                  Prace należy wysłać do 10.06.2020 r. na adres e- mail: 

d.wawryszuk-ptaszynska@wp.pl        

(tytuł: praca konkursowa – imię, nazwisko i klasa)

9.                Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

10.           Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie SP 2.

11.           Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

  

Kryteria oceny:

zgodność pracy z tematem

pomysłowość, oryginalność wkonania

technika i estetyka wykonania

samodzielność wykonania 

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu, proszę kierować do opiekuna Klubu przez dziennik elektroniczny.

 

 

Opiekun Klubu: Daria Wawryszuk - Ptaszyńska


_________________________________________________________________________________________________

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA:

 

Ostatnia aktualizacja