ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie im. Komisji Edukacji Narodowej zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Było 
 ZAŁĄCZNIK NR 1 Było
Było

Ostatnia aktualizacja