Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kas IV – VIII

W oparciu o informacje z MEN i Kuratorium Oświaty w Lublinie, w dniach 26.10.20 – 08.11.20 zawieszamy zajęcia stacjonarne dla klas IV – VIII . Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem za pośrednictwem platformy Teams i dziennika elektronicznego.

                Zajęcia w klasach I – III będą się odbywały stacjonarnie ( w szkole).

Dyrektor szkoły

Wiesław Symoniuk

 

Ostatnia aktualizacja