Comenius
Poczta e-mail
Plan lekcji
Pracownie komputerowe
Godziny lekcyjne i przerwy obiadowe
Logopedyczne zadania dla dzieci!
szkolenia-bhp24.pl
Matematyczne ZOO
Uczeń zdolny

Programy do pobrania

Get Adobe Acrobat Reader

Powszechne zaangażowanie czynników społecznych i państwowych w sprawy rozwoju oświaty i budownictwa szkolnego w niewielu latach doprowadziło do radykalnych zmian na tym odcinku we Włodawie. W 1925 r. Magistrat ukończył budowę piętrowego budynku dla Publicznej Szkoły Powszechnej, do której została ona w tym samym roku przeniesiona. W nowym budynku szkolnym przy
ul. Piłsudskiego znalazły się pomieszczenia 8 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, kancelarii szkolnej, pokoju nauczycielskiego, rozbieralni oraz pomieszczenia na pomoce i sprzęty usytuowane na strychu szkoły. Utworzono gabinety naukowe, biologiczny i prac ręcznych dla dziewcząt i chłopców. Wyposażenie gabinetów było raczej skromne ze względu na brak środków. Izby lekcyjne odpowiadały wymogom higieny szkolnej, duże okna dawały światło, w godzinach popołudniowych oświetlano elektrycznością. Budynek ogrzewały piece kaflowe usytuowane tak, że jeden piec ogrzewał 2 sale.

Kierownikiem szkoły Powszechnej w latach 1933 – 1938 był Pan Władysław Dyrek, następnie do rozpoczęcia wojny obowiązki dyrektora pełniła Pani Ewa Lesiuk.

W czasie wojny formalnie szkoły nie działały, jednak wielu nauczycieli prowadziło tajne nauczanie.

 • 1 IX 1945 Krystyna Kaczorowa
 • 46/47, 47/48 Stanisław Bator
 • Trzy kolejne lata 48 – 51 Krystyna Kaczorowa
 • 51/52 Ogólnokształcąca szkoła stopnia Podstawowego TPD Jan Hałas 120 uczniów
 • 52 – 54 Kazimierz Piróg
 • 54 – 56 Zygmunt Kunz
 • 56 – 68 Stanisław Bator 1967 wprowadzono szkołę 8-klasową
 • 68 – 70 Janusz Pawłowski
 • 70 – 75 Jan Tychoniewicz
 • 75 – 79 Janusz Pawłowski Zbiorcza Szkoła Gminna
 • 79 – 83 Teresa Grudzień
 • 83 – 84 Antoni Kobielas
 • 84 – 87 Zdzisław Mirecki
 • 87 – 91 Jadwiga Ciepałowicz
 • 91 - Stanisław Leszuk
 • 15 XII 1969 wręczenie sztandaru szkole
 • 1 IX 1972 r. nadanie imienia szkole (Komisji Edukacji Narodowej)
 • 21 VIII 1975 r. SP-2 przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną

Godło Polski

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
fax: 82 572 21 28
e-mali:
sekretariat@sp2wlodawa.pl

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2

we Włodawie

nr konta:
85 8042 0006 2001 0000 0824 0001

Linki

Urząd Miasta Kuratorium Oświaty
 MIEJSKA BIBLIOTEKA
PPP WŁODAWA
 WDK WŁODAWA
 MDK WŁODAWA
 ZSZ 1 LO II
 LO I
 SP3
 WF z KlASĄ
 EDUKACJA I KULTURA
 LOGOPEDYCZNE ZADANIA
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja