Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

„Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów”

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu „Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.Projekt będzie realizowany od 1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.12.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenie krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów. Projekt jest skierowany do grupy 124 uczniów/uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy uczą się w jednej z wyżej wymienionych szkół.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP