Rada rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włodawie

Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców –  Krystyna Rosa
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców –  Joanna Peruta
Skarbnik Rady Rodziców –   Mariusz Pyra
Sekretarz – Katarzyna Śliwińska

 

Rada rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włodawie

BANK PKO BP O/WŁODAWA
nr konta:
80 1020 1563 0000 5402 0105 0053
 
 
 
  • Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 20223/2024 wynosi 60 zł
  • Proszę wpłacać na konto RR lub w sekretariacie szkoły

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP