Harmonogram roku szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włodawie

Dni wolne

 

Kalendarz

Roku szkolnego 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2022 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 30 grudnia 2022 r.

3

Dzień Nauczyciela

14 października 2022 r.

4

Ferie zimowe

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

5

Egzamin ósmoklasisty

23 – 25 maja 2023 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

7

Dni wolne od zajęć dydaktyczno
–wychowawczych

31 października 2022 r.

02 listopada 2022 r.

02 maja 2023 r.

26 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

9

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP