Wizja i Misja

Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie

Wizja i Misja

Wizja Szkoły

"Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami, stąd nastąpią wszystkie pomyślne dla kraju powodzenia"

                                                                                                                                                                                                                                          (Feliks Oraczewski KEN)

Chcemy, aby nasza szkoła stała się nowoczesną placówką, wyposażoną w multimedialne środki nauczania, kształtującą uczniów na miarę Europejczyków XXI wieku.

Zadbamy, aby prawdziwe było hasło:

"Bo uczyć cudze dzieci, to być z nimi, przyjaźnić się, wspólnie cieszyć, fascynować, wierzyć, że to kim jesteś, jest nieskończenie ważniejsze od tego, co posiadasz".

 

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

  • promuje uniwersalne wartości;
  • dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej;
  • zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki w nowocześnie wyposażonych pracowniach;
  • wychodzi na przeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę z rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno - oświatowymi;
  • podejmuje działania integracyjne w procesie wychowania i nauczania, kształtując wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka;
  • reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości;
  • wspomaga rozwój twórczych predyspozycji ucznia i oferuje szeroki zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych;
  • realizuje szereg programów profilaktycznych, przeciwdziałających przemocy, agresji, uzależnieniom i nałogom;
  • poprzez swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze jest ukierunkowana na harmonijny rozwój dziecka.

Wyróżnia nas profesjonalizm, wysoka jakość pracy i kreatywność.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP