Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

INFORMACJA O OBIADACH ZA MIESIĄC MARZEC 2022

Za obiady za miesiąc Marzec 2022r jest możliwość dokonania płatności przelewowej (tylko obiady dziecinne) od 21.02.2022 do 24.02.2022 
na konto bankowe 43 1240 2249 1111 0010 2927 7222 

Tytuł przelewu musi zawierać: 
1.Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia. 
2.Klasę, do której uczęszcza uczeń. 
3.Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata. 

W dniach 24, 25 Luty 2022 przyjmujemy wpłaty gotówkowe i płatność kartą za obiady 
W dniu 28 Luty 2022 wpłaty tylko gotówką w wyznaczonych godzinach. 

Uczniowie w godzinach 8:00 ? 12:00 
Rodzice i pozostali w godzinach 9:00 ? 12:00 

obiad uczniowski 23 obiady x 5,00 = 115,00 zł 
obiad pracowniczy 23 obiady x 11,30 = 259,90 zł

Wszyscy wykupują obiady w gabinecie kierownika stołówki wg. godzin przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).Przed wejściem do stołówki obowiązkowo dezynfekcja rąk.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP