Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

INFORMACJA O POSIŁKACH GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Za posiłki dzieci z grupy przedszkolnej za miesiąc Styczeń 2022 wpłaty będą przyjmowane tylko gotówką. W dniach 07-08. Luty w godzinach: 7:00 ? 16:00 w pokoju kierownika stołówki. Kwota posiłków wg. rozliczenia za miesiąc styczeń 2022 indywidualnie, informacja u wychowawców. 
Wszyscy wykupują posiłki w gabinecie kierownika stołówki wg. godzin przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).Przed wejściem do stołówki obowiązkowo dezynfekcja rąk.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP