Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

U W A G A INFORMACJA O OBIADACH GRUDZIEŃ

Za obiady za miesiąc Grudzień 2021r jest możliwość dokonania płatności przelewowej (tylko obiady dziecinne) 
od 22.11.2021 do 26.11.2021 po uprzednim kontakcie z kierownikiem stołówki tel. 82 572 13 45 wew. 18,  kom: 503 35 84 80 
na konto bankowe 43 1240 2249 1111 0010 2927 7222 


Tytuł przelewu musi zawierać: 
1.Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia. 
2.Klasę, do której uczęszcza uczeń. 
3.Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata. 


W dniach 25, 26 Listopad 2021 
przyjmujemy wpłaty gotówkowe i płatność kartą za obiady 
w wyznaczonych godzinach. 


Uczniowie w godzinach 8:00 ? 12:00 
Rodzice i pozostali w godzinach 9:00 ? 14:00 


obiad uczniowski 16 obiadów x 5,00 = 80,00 zł 
obiad pracowniczy 16 obiadów x 11,30 = 180,80 zł 


Wszyscy wykupują obiady w gabinecie kierownika stołówki wg. godzin przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice). Przed wejściem do stołówki obowiązkowo dezynfekcja rąk. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP