Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

WAŻNA informacja o obiadach

Za obiady za miesiąc Luty 2022r jest możliwość dokonania płatności przelewowej (tylko obiady dziecinne) od 27.01.2022 do 28.01.2022 
na konto bankowe 43 1240 2249 1111 0010 2927 7222 

Tytuł przelewu musi zawierać: 
1.Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia. 
2.Klasę, do której uczęszcza uczeń. 
3.Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata. 

W dniach 27, 28 Styczeń 2022 przyjmujemy wpłaty gotówkowe i płatność kartą za obiady w wyznaczonych godzinach. 
Uczniowie w godzinach 8:00 ? 12:00 
Rodzice i pozostali w godzinach 9:00 ? 14:00 

obiad uczniowski 10 obiadów x 5,00 = 50,00 zł 
obiad pracowniczy 10 obiadów x 11,30 = 113,00 zł 

Wszyscy wykupują obiady w gabinecie kierownika stołówki wg. godzin przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).Przed wejściem do stołówki obowiązkowo dezynfekcja rąk.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP