Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

 X Szkolny Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii”

 

Na terenie naszej szkoły odbył się X Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas III.

Przed etapem szkolnym odbyły się eliminacje klasowe w celu wyłonienia reprezentantów poszczególnych klas.

Do kolejnego etapu przystąpiło 15 uczniów klas trzecich.

Celem konkursu jest rozwijanie sprawności w poprawnym pisaniu, wdrażanie do stosowania zasad pisowni, rozwijanie zainteresowań zasadami ponadprogramowymi oraz poszerzanie zakresu wiedzy językowej.

Uczniowie pisali dyktando, w których należało wykazać się nie tylko znajomością zasad ortografii, tj. pisownia z : ó/u, ż/rz, ch/h, ale i wiedzą z zakresu pisowni: spółgłosek miękkich, stosowanie wielkiej i małej litery, stosowanie: ą, ę, om, em, en. Należało zastosować wiedzę z zakresu pisowni partykuły „nie” oraz zasady pisowni spółgłosek dźwięcznych/bezdźwięcznych. Dyktando pisane ze słuchu to nie tylko zasady pisowni, ale i prawidłowe przenoszenie części wyrazu do nowej linijki, podział całego tekstu na zdania. Ważna jest również czytelność oraz estetyka pracy.

Komisja konkursowa po wnikliwym sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców konkursu.

 

Uczniowie nagrodzeni:

Alicja Rosa kl.IIIa

Kacper Gajewski kl.IIIa

Marcel Michalski kl.IIIa

Mikołaj Piotrowski kl.IIIa

Alicja Pruszkowska kl.IIIb

Kacper Zieliński kl.IIIb

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Nagrodzonym gratulujemy!

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowe we Włodawie: Marzena Malinowska

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP