Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

1 CZERWCA Radosnego Dnia Dziecka!

Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań uczniów

Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań uczniów
- spotkanie z policjantem

31 maja  2022 roku uczniowie klas I ?III spotkali się z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji  we Włodawie, młodszym aspirantem Marcinem Nowickim. Tematem pogadanek było przede wszystkim bezpieczeństwo, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjant wyjaśnił uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy werbalnej i fizycznej w szkole. Przedstawił uczniom przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i omówił konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania norm obowiązujących w szkole i poza nią. Poruszana była również tematyka bezpieczeństwa w  Internecie i w kontaktach z nieznajomymi osobami. Pan dzielnicowy przypomniał, że korzystając z Internetu zawsze należy  pamiętać  o przestrzeganiu netykiety, czyli zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Uczestnicy obejrzeli film edukacyjny pt.: "Gatki", który uczył jak być bardziej bezpiecznym i czuć się dobrze. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz zadawały pytania. Mamy nadzieję, że lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią. Prelekcje odbyły się w ramach projektu profilaktycznego: "Żyję z pasją", z inicjatywy koordynatorek projektu, pedagoga szkolnego - pani Marii Pogonowskiej oraz psychologa pani Anny Hołowacz-Zacharskiej.

 

                                                                         

                                  Koordynatorzy projektu profilaktycznego "Żyję z pasją"

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

undefined

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W maju, dzięki pozyskaniu 12000 zł. dotacji w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biblioteka szkolna rozpoczęła realizację projektu.

Zakupy poprzedzono ankietą skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli Jakie książki należałoby kupić do biblioteki.

Nowości to przede wszystkim wybory czytelników, nowe lektury szkolne i kontynuacje popularnych serii.

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

 

undefined

INFORMACJA O OBIADACH WPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC

 

 Za obiady za miesiąc Czerwiec 2022r jest możliwość dokonania płatności przelewowej (tylko obiady dziecinne)

 od 23.05.2022 do 27.05.2022 na konto bankowe  43 1240 2249 1111 0010 2927 7222

Tytuł przelewu musi zawierać:

1.Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia.

2.Klasę, do której uczęszcza uczeń.

3.Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

 

W dniach 26, 27 Maja 2022 przyjmujemy wpłaty gotówkowe i płatność kartą za obiady

W dniu 30 Maja 2022 wpłaty tylko gotówką w wyznaczonych godzinach.

 

Uczniowie  w godzinach 8:00 ? 12:00

Rodzice i pozostali w godzinach 9:00 ? 12:00

 

obiad uczniowski     15 obiadów x  5,00 =  75,00 zł

obiad pracowniczy  15 obiadów x 11,30 = 169,50 zł

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP