Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2wlodawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji nowej strony internetowej: 2022-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji nowej strony internetowej: 2022-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

Zdjęcia, obrazy, grafika i inne materiały nie tekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. 

1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Dla strony sp2wlodawa.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że:
strona internetowa sp2wlodawa.pl spełnia wymagania w 94.69%.
Strona internetowa szkoły jest wykonana techniką RWD. Oznacza to, że wygląd strony automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia. Dzięki responsywności strona internetowa wygląda dobrze i czytelnie zarówno na małym ekranie smartfona i tabletu, jak i na dużym ekranie komputera i laptopa. Wyświetlane na ekranie treści skalują się tak, aby były one wygodne w odbiorze dla użytkownika. Strona internetowa spełnia, również wymagania WCAG 4.1 na poziomie AA i AAA. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona posiada czytnik jak i lektor formie czytania tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08. Modyfikacja oświadczenia: 2022-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Modyfikacja oświadczenia: 2022-03-08 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Szeliga, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 572 13 45.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, 22-200 Włodawa, ul. Kopernika 3,

 tel. 82 572 13 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, 22-200 Włodawa, ul. Kopernika 3, tel. 82 572 13 45

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od ulicy Kopernika.

Jest zadaszone z podjazdem dla wózka inwalidzkich bez stopni schodowych.

Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Z drugiej strony szkoły, od strony boiska prowadzi drugie wejście udostępnione na okres zagrożenia epidemicznego i wyjścia ewakuacyjnego.

Po przejściu przez drzwi tego wejścia można wejść do szatni lub schodami w górę na kolejne piętra.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Przy wejściu do szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.

W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje.

 1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W szkole nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem szkoły wejście główne od ulicy Kopernika 3, wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Po Lewej stronie witryny dostępne jest narzędzie ułatwień dostępu, posiadające następujące funkcje:

 • Zwiększenie rozmiaru czcionki
 • Zmniejszenie rozmiaru czcionki
 • Zwiększenie odstępu w tekście
 • Zmniejszenie odstępów w tekście
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślanie łączy
 • Zmiana wielkości kursora
 • Przewodnik czytania ? linia wspomagająca czytanie
 • Tekst na mowę ? czytanie tekstu.
 • W prawym górnym rogu narzędzia ? Reset ustawień do początkowych

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP