Administracja i obsługa

w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włodawie

Administracja i Obsługa

 
Administracja
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Danuta Depta główna księgowa
2 Agnieszka Hernas kadrowa
3 Elżbieta Wołoszun kierownik stołówki
4 Róża Markowska sekretarz szkoły
5 Katarzyna Makarewicz referent
6 Sebastian Szeliga pomoc administracyjna
7 Marta Zelent referent
8 Agnieszka Zimnicka sekretarz szkoły
Obsługa
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Janusz Pogonowski konserwator
2 Beata Rybaczuk sprzątaczka
3 Dorota Grzeszczuk pomoc nauczyciela
4 Anna Piątek sprzątaczka
5 Marek Kwaśniewski dozorca
6 Urszula Staruch woźna
7 Małgorzata Szołucha kucharka
8 Krzysztof Bartnik kucharz
9 Joanna Iwaniuk pomoc kuchenna
11 Elżbieta Wysokińska  pomoc kuchenna
12 Bożena Harko sprzątaczka
Pielęgniarki szkolne
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Danuta Rusecka ratownik, pielęgniarka
2 Halina Myć pielęgniarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP