Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

50 lat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Kopernika

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII 

 

„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości.”

Henryk Sienkiewicz

 

14 października obchodziliśmy nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim świętowaliśmy 50-lecie nauki w budynku przy ulicy Kopernika.

 

Historia szkoły sięga okresu przedwojennego.  W archiwum naszej placówki znajdują się pierwsze protokoły z roku 1933. Pod koniec lat 50-tych Powszechna Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci została przekształcona w Szkołę Podstawową nr 2. W latach 1960-1970, na skutek wzrostu liczby uczniów w mieście, zaszła konieczność budowy nowej szkoły. Istniejące dwa budynki z okresu powojennego nie stwarzały dostatecznych warunków do nauki. Obecny budynek szkolny powstał na placu przy ulicy Stodolnej. Okazją do zmiany nazwy ulicy stały się obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. W tym jubileuszowym roku – 1973 – podjęto decyzję, aby nazwę ulicy Stodolna zmienić na ulicę Kopernika.

Uroczyste przekazanie budynku do użytku odbyło się 1 września 1972 roku. Podczas uroczystości nadano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej. Należy wspomnieć, że uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce już 15 grudnia 1969 roku. Fundatorem był przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tadeusz Śmietanko.

Wieloletnią historię szkoły tworzyli nie tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, ale również jej dyrektorzy: Jan Tychoniewicz, mgr Janusz Pawłowski, mgr Teresa Grudzień, mgr Zdzisław Mirecki, mgr Jadwiga Ciepałowicz, mgr inż. Stanisław Leszuk. Od roku szkolnego 2019/20 funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Wiesław Symoniuk.

Uroczyste obchody tej doniosłej rocznicy rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Ludwika, podczas której poświęcono nowy sztandar.  Dalsza część uroczystości odbywała się w sali gimnastycznej szkoły. Dyrektor powitał przybyłych gości: przedstawicieli organu nadzorującego i prowadzącego szkołę, Rady Rodziców, związków zawodowych oraz dyrektorów placówek oświatowych i innych instytucji, osoby duchowne, emerytowanych pracowników, a także absolwentów.

Wzruszającym momentem była zmiana sztandaru. Dyrektor szkoły uroczyście przekazał nowy sztandar pocztowi, a chorąży złożył przyrzeczenie. Podczas ceremonii pożegnania obydwa sztandary zostały skrzyżowane w geście symbolicznego dotyku insygniów - najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego, a następnie orłów na szczytach drzewców. Symbolizowało to przekazanie mocy nowemu sztandarowi. Ten znak był wyrazem ciągłości tradycji naszej szkoły, pokoleń nauczycieli i uczniów.

Prowadzący zaprosili osoby, które przyczyniły się do powstania sztandaru, do wbicia pamiątkowego gwoździa umieszczonego na drzewcu.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, między innymi: dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, starsza wizytator Krystyna Sawicka, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, przedstawicielki związków zawodowych: Joanna Kojro i Małgorzata Grzywaczewska. Nie zabrakło ciepłych słów, miłych wspomnień i życzeń.

 Obchody uświetnił występ uczniów, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny. Miłym akcentem był występ szkolnego chóru, któremu akompaniowali absolwenci naszej szkoły.

Uczestnicy uroczystości udali się na spacer po szkole. Mieli możliwość obejrzeć prezentację o historii szkoły, zapoznać się z kronikami, podziwiać prace uczniów i bogatą ekspozycję zdjęć. Mogli powspominać dawne czasy przy słodkim poczęstunku. Na koniec zacni goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

 

undefined

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z WYDARZENIA: 

50 lat Szkoły Podstawowej nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Kopernika

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP