Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

Podsumowanie projektu profilaktycznego ,,ODKYWAMY TALENTY”

   19 maja 2023r. w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu profilaktycznego ,,Odkrywamy talenty”.

 

Projekt skierowany do całej społeczności szkolnej był realizowany od 18 marca bieżącego roku szkolnego.

                 Nadrzędnym jego celem było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Koordynatorzy zaplanowali rozwój osobowości uczniów poprzez odkrywanie talentów i zdolności w licznych działaniach:

- zajęcia profilaktyczne w klasach 0-VIII na temat  zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,

-21 marca odbył się  Profilaktyczny Pierwszy Dzień Wiosny, w tym turniej profilaktyczno-sportowy dla klas 0-VIII,

- uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej dotyczącym bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- uczniowie klas starszych wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem SANEPID-u na temat środków psychoaktywnych,

- odbyły się też konkursy: ,,Mam talent”, plastyczny pt. Moja rodzina i ja- żyjemy zdrowo, sportowo” oraz  turniej warcabowy dla klas I- VIII.

- przez cały okres realizacji projektu prowadzona była ,,Aktywna przerwa” z grami i zabawami dla dzieci.

           Podczas podsumowania, na które zaproszono p. Paulinę Zacharczuk- inspektora MKPiRPA,  zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia sfinansowane przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Laureaci konkursu ,,Mam talent umilili nam tę uroczystość prezentując swoje umiejętności. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursu plastycznego możemy podziwiać na wystawie w holu I piętra.

            Pani wicedyrektor udzieliła pochwały i podziękowała wszystkim uczestnikom projektu oraz koordynatorom, a w szczególności nagrodzonym i wyróżnionym oraz zachęciła wszystkich uczniów do rozwijania talentów i pasji jako alternatywę dla zagrożenia uzależnieniami współczesnej rzeczywistości.

Dziękujemy wychowawcom za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych i czuwaniem nad przygotowaniem klas do konkursów i turniejów, p. Monice Zguczyńskiej wraz z Samorządem Uczniowskim, nauczycielom wychowania fizycznego, a w szczególności p. Dorocie Flis, p. Arkadiuszowi Olszewskiemu, opiekunowi Klubu Wiewiórka p. Darii Wawryszuk- Ptaszyńskiej, nauczycielom – jury konkursu ,,Mam talent oraz  p. Januszowi Pogonowskiemu za przygotowanie i czuwanie nad sprzętem nagłaśniającym oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy realizacji naszego projektu.

 

Zapraszamy do galerii😀🔎

 

Koordynatorzy projektu: Maria Pogonowska i Bożena Nilipiuk

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP