Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

"W noc Bożego Narodzenia"

W noc Bożego Narodzenia ..."

Ciepłe, taneczne i rozśpiewane były jasełka w czwartek 22 grudnia br. w SP 2 we Włodawie.

W inscenizację słowno-muzyczną zaangażowane były dzieci z klasy III a i III b, które przygotowywały do występu Marzena Malinowska, Renata Kostrzewska oraz Agnieszka Józefczuk. Tegoroczny występ ukazał Boże Narodzenie w perspektywie radosnego wydarzenia dla świata aniołów i ludzi. Tradycyjnie przedstawiona historia odwiedzin Jezusa przez anioły, pastuszków i królów przerywana była tańcami i śpiewem. Na zakończenie przedstawienia umuzykalnieni uczniowie z klas V b, VI a i VI b pod kierunkiem Anny Galus i Ireneusza Orła wykonali utwór „Złota Jerozolima”. Piosenka finałowa podkreśliła przesłanie, że Boże Narodzenie niesie nadzieję tam, gdzie zobojętnienie i smutek. Jasełka wystawione były dwukrotnie.

Nie zabrakło również akcentu przekazania społeczności szkolnej świątecznych życzeń, które składał Wiesław Symoniuk dyrektor placówki i Janina Parafiniuk - wicedyrektor szkoły. Przedstawienie oglądała liczna grupa rodziców, którym podziękował za ich obecność dyrektor. W zorganizowanie jasełek zaangażowany był też Emil Witowski, a w wykonanie dekoracji m. in. Janusz Pogonowski. Koordynatorem przedsięwzięcia była Agnieszka Józefczuk, która czuwała nad całością projektu.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z przedstawienia, który przygotował Sebastian Szeliga. Wszystkim niewymienionym a zaangażowanym w pomoc - organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Zaproszenie na spektakl świąteczny.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP