Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

VII SZKOLNA OLIMPIADA LOGOPEDYCZNA

     VII SZKOLNA OLIMPIADA LOGOPEDYCZNA

pod hasłem

 Wesołe minki Tygrysa Leona!

Na terenie naszej szkoły we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie odbyła się już kolejna VII OLIMPIADA LOGOPEDYCZNA.

W konkurencjach wzięli udział wszyscy uczniowie oddziału przedszkolnego.

Celem olimpiady jest, m.in. zdobywanie nowych doświadczeń uczniów,  prezentacja umiejętności oraz zapoznanie uczniów z tematyką logopedyczną, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów, ćwiczenie sprawności językowej i manualnej.

Uczniowie oddziału przedszkolnego w przyjaznej atmosferze wykonali wszystkie konkurencje. Nagroda w postaci dyplomu i książki powędrowała do całej grupy.

Nad przebiegiem konkursu czuwały: logopeda szkolny Anna Gajewska-Dorosz, logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Mazgaj oraz wychowawca oddziału przedszkolnego Sylwia Faderewska.

                          Uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

undefined

 

Spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie

 

        12 oraz 19 maja uczniowie klas V-VIII spotkali się z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, panią Ewą Kędzierską oraz panią Anną Torbicz.

Podczas prelekcji na temat profilaktyki uzależnień uczniowie poznali zagrożenia wynikające z palenia papierosów i e-papierosów, picia alkoholu, sięgania
po narkotyki, dopalacze oraz napoje energetyczne. Szczególną uwagę zwrócono również na ryzyko uzależnienia od urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, komputer czy tablet. W celu pełniejszego zapoznania z tematem uzależnień uczniowie otrzymali ulotki profilaktyczne. Uczniowie mieli również okazję przekonać się, w jaki sposób środki odurzające wpływają na percepcję. Zakładając alko- lub narkogogle  symulujące skutki używania narkotyków lub spożywania alkoholu, uczniowie mogli doświadczyć dezorientacji, zawrotów głowy i zniekształcenia obrazu.

                     

                                                                                                          Koordynatorzy projektu:

                                                                                                          Anna Hołowacz-Zacharska

                                                                                                          Maria Pogonowska

 

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

 

undefined

 

1 CZERWCA Radosnego Dnia Dziecka!

Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań uczniów

Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań uczniów
- spotkanie z policjantem

31 maja  2022 roku uczniowie klas I ?III spotkali się z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji  we Włodawie, młodszym aspirantem Marcinem Nowickim. Tematem pogadanek było przede wszystkim bezpieczeństwo, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjant wyjaśnił uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy werbalnej i fizycznej w szkole. Przedstawił uczniom przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i omówił konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania norm obowiązujących w szkole i poza nią. Poruszana była również tematyka bezpieczeństwa w  Internecie i w kontaktach z nieznajomymi osobami. Pan dzielnicowy przypomniał, że korzystając z Internetu zawsze należy  pamiętać  o przestrzeganiu netykiety, czyli zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Uczestnicy obejrzeli film edukacyjny pt.: "Gatki", który uczył jak być bardziej bezpiecznym i czuć się dobrze. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz zadawały pytania. Mamy nadzieję, że lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią. Prelekcje odbyły się w ramach projektu profilaktycznego: "Żyję z pasją", z inicjatywy koordynatorek projektu, pedagoga szkolnego - pani Marii Pogonowskiej oraz psychologa pani Anny Hołowacz-Zacharskiej.

 

                                                                         

                                  Koordynatorzy projektu profilaktycznego "Żyję z pasją"

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ GALERII ORAZ NA STRONIE

undefined

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP