Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

INFORMACJA O POSIŁKACH GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Za posiłki dzieci z grupy przedszkolnej za miesiąc Styczeń 2022 wpłaty będą przyjmowane tylko gotówką. W dniach 07-08. Luty w godzinach: 7:00 ? 16:00 w pokoju kierownika stołówki. Kwota posiłków wg. rozliczenia za miesiąc styczeń 2022 indywidualnie, informacja u wychowawców. 
Wszyscy wykupują posiłki w gabinecie kierownika stołówki wg. godzin przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).Przed wejściem do stołówki obowiązkowo dezynfekcja rąk.

BIEG PO ZDROWIE W KLASIE IVA

"Bieg po zdrowie" to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Przeznaczony jest dla uczniów w IV klasie.

Główne cele programu: 

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Uczniowie klasy IVa w czasie zajęć z wychowawcą omawiali negatywne skutki palenia, mówili o szkodliwych substancjach, które zawierają papierosy i ćwiczyli postawę asertywną. Na koniec cyklu lekcji przygotowali plakaty zachęcające do wyboru zdrowego stylu życia, a nie uzależnienia. Rysunki uczniów prezentowane są na gazetce w sali 201.

Wychowawczyni klasy IVa

Ewelina Komaszewska-Krywicka

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA:

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną wg ustalonego planu lekcji. Uczniowie z klas I-IV oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur obowiązujących w szkole. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. 


Dyrektor 
Wiesław Symoniuk

WAŻNA informacja o obiadach

Za obiady za miesiąc Luty 2022r jest możliwość dokonania płatności przelewowej (tylko obiady dziecinne) od 27.01.2022 do 28.01.2022 
na konto bankowe 43 1240 2249 1111 0010 2927 7222 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP